Các khoa - viện

Bạn đang ở đây

Ban bảo vệ

Email:

Website:

Điện thoại: 0313.729.329

Địa chỉ: Khu Hiệu bộ- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Ban chấp hành Công đoàn

Email: congdoan@vimaru.edu.vn

Website:

Điện thoại: 031.3735563

Địa chỉ: Tầng 3- Nhà A1, 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Ban Quản lý Khu KTX Quán Nam

Email:

Website:

Điện thoại:

Địa chỉ:

Ban quản lý Khu Nội trú

Email:

Website:

Điện thoại: 0313.735.456

Địa chỉ: Khu C- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam- 484, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Ban Xây dựng và Quản lý dự án

Email:

Website:

Điện thoại: 0313.728870

Địa chỉ: P.104- Nhà A1, Khu Hiệu bộ- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam- 484 Lạch Tray- Ngô Quyền- Hải Phòng

Công ty cổ phần GD & ĐT Quốc Tế Hàng hải (IMET)

Email: info@imet.edu.vn

Website: http://imet.vimaru.edu.vn

Điện thoại: (84)-31-3261999 / Fax: (84)-31-3261889

Địa chỉ: Nhà A5- 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Công ty VINIC

Email: info@vinic.com.vn

Website: www.vinic.com.vn

Điện thoại: +84.31.3829 289 - Fax: +84.31.3853 590

Địa chỉ:

Khoa Cơ sở- cơ bản

Email:

Website:

Điện thoại: 0313.736.958

Địa chỉ: P. 509 – Nhà A6- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Khoa Công nghệ thông tin

Email:

Website: http://fit.vimaru.edu.vn

Điện thoại: 0313.735725

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà A4- 484 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng

Khoa Công trình

Email: tuandv.ctt@vimaru.edu.vn

Website: http://ctt.vimaru.edu.vn/

Điện thoại: 031.3735655- Fax: 031.855679

Địa chỉ: P. 912 - Nhà A6- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Khoa Hàng hải

Email: dhhhdktb@vimaru.edu.vn

Website: http://nav.vimaru.edu.vn/

Điện thoại: 031-3735355 - Fax : 031-3735355

Địa chỉ: P. 201 - Nhà A2 - Số 484 - Lạch Tray - Hải Phòng - Việt Nam

Khoa Kinh tế

Email: Khoaktvtb@gmail.com

Website: http://kt.vimaru.edu.vn/

Điện thoại: (084) 0313.735353

Địa chỉ: Tầng 1 - Nhà A4, 484 Lạch Tray - Ngô Quyền- Hải Phòng

Khoa Lý luận chính trị

Email: Khoallct@vimaru.edu.vn

Website:

Điện thoại: 0313.735.720

Địa chỉ: P. 408– Nhà A6- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Khoa Máy tàu biển

Email: khoamaytaubien@vimaru.edu.vn

Website: http://mtb.vimaru.edu.vn/

Điện thoại: +84.31. 3829 244 - Fax: +84.31. 3728 168

Địa chỉ: Nhà A3 - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Số 484 Lạch Tray, Hải Phòng

Khoa Ngoại ngữ

Email: ngoaingu@vimaru.edu.vn

Website: http://ngoaingu.vimaru.edu.vn/

Điện thoại: 0313.735.682

Địa chỉ: P. 210 - Nhà A5- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Khoa Quản trị- Tài chính

Email: khoaqttc@gmail.com

Website: http://qttc.vimaru.edu.vn/

Điện thoại:

Địa chỉ: Tầng 1 - Nhà A4, 484 Lạch Tray - Ngô Quyền- Hải Phòng

Khoa Điện - Điện Tử

Email: khoadiendhhh@yahoo.com.vn

Website: Khoa Điện - Điện tử

Điện thoại: (0313)-735 683

Địa chỉ: Phòng 809 - Nhà A6- Khu Hiệu bộ- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam- 484 Lạch Tray- Ngô Quyền- Hải Phòng

Khoa Đóng tàu

Email: kdt.dhhh@vnn.vn

Website: http://kdt.vimaru.edu.vn

Điện thoại: 0313 735 575

Địa chỉ: P. 605 - Nhà A6 - 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Nhà xuất bản Hàng hải

Email: nxbhh@vimaru.edu.vn

Website:

Điện thoại: 0313.3735640

Địa chỉ: Tầng 1- Nhà C6- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Phòng Công tác sinh viên

Email: ctsv@vimaru.edu.vn

Website: ctsv.vimaru.edu.vn

Điện thoại: 0313.729.153

Địa chỉ: P. 105B - Nhà A1- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Phòng Hành chính- Tổng hợp

Email:

Website:

Điện thoại: 031.3735.931/3735.350 Fax: 031.3625.175

Địa chỉ: Địa chỉ: Tầng 1 Nhà A1 - Khu Hiệu bộ, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Phòng Kế hoạch-Tài chính

Email:

Website:

Điện thoại: 0313.851.656

Địa chỉ: Phòng 119B - Nhà A1 - Khu Hiệu bộ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam – Số 484 Lạch Tray – Ngô Quyền – Hải Phòng.

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Email: kdcldhhh@vimaru.edu.vn

Website:

Điện thoại: 0313.261982

Địa chỉ: P.207C- Nhà A1- Khu Hiệu bộ- 484 Lạch Tray- Ngô Quyền- Hải Phòng

Phòng Khoa học- Công nghệ

Email: khcn.dhhh@vimaru.edu.vn

Website: http://khcn.vimaru.edu.vn

Điện thoại: 0313.829111 Fax: 0313.625175

Địa chỉ: Phòng 206A – Nhà A1 – Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Phòng Quan hệ Quốc tế

Email:

Website:

Điện thoại: 031.3829.109/ 3735.681; Fax: 031.3735.282

Địa chỉ: P. 205A - Nhà A1- Khu Hiệu bộ- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam- 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Phòng Quan hệ Quốc tế

Email: qhqt@vimaru.edu.vn

Website:

Điện thoại: 031.3829 109 / 3735 681

Địa chỉ: Phòng 205, Nhà A1, Khu Hiệu bộ, Trường Đại học Hàng hải

Phòng Quản trị- Thiết bị

Email: qttb@vimaru.edu.vn

Website:

Điện thoại: 031.3728870

Địa chỉ: P101, P103, P104 – Nhà A1 – Khu Hiệu bộ

Phòng Thanh tra

Email: phongthanhtrahh@vimaru.edu.vn

Website: thanhtra.vimaru.edu.vn

Điện thoại: 0313.261.099

Địa chỉ: P.202, Nhà A1, Khu Hiệu Bộ - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Số 484 Lạch Tray - Hải Phòng

Phòng Tổ chức cán bộ

Email: tochuccanbo@vimaru.edu.vn

Website:

Điện thoại: 0313.735.620

Địa chỉ: P. 201- Nhà A1, Khu Hiệu bộ, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Phòng Đào tạo

Email:

Website: http://daotao.vimaru.edu.vn/

Điện thoại: 0313.851.657

Địa chỉ: P. 114C - Nhà A1- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Thư viện

Email: Thuvien@vimaru.edu.vn

Website: http://tailieuso.vimaru.vn/

Điện thoại: 0313.735 640

Địa chỉ: Tầng 2,3 - Nhà C6- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Trạm Y tế

Email: tramyte@vimaru.edu.vn

Website:

Điện thoại: Điện thoại: 0944 441 883/ 0313 728 776.

Địa chỉ: P. 106- Nhà A1- Khu Hiệu bộ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam – số 484 Lạch Tray – Ngô Quyền – Hải Phòng

Trung tâm Cơ khí thực hành

Email:

Website:

Điện thoại:

Địa chỉ:

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh

Email:

Website: http://gdqp.vimaru.edu.vn/

Điện thoại: 031.3735.554

Địa chỉ: P. 118 - Nhà A4 - Khu Hiệu bộ - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Trung tâm Giáo dục thường xuyên

Email: gdtx@vimaru.edu.vn

Website:

Điện thoại: 0313.729.986; Fax: 0313.735.978

Địa chỉ: Số 338 Lạch Tray - Ngô Quyền - HP

Trung tâm Huấn luyện thuyền viên

Email: trungtamhuanluyenthuyenviendhhh@gmail.com

Website: Trung tâm huấn luyện thuyền viên

Điện thoại: Tel: +84.31.3728 017 / Fax: +84.31.3728 017

Địa chỉ: Nhà A8, số 484 – LẠCH TRAY, HẢI PHÒNG

Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ thiết kế tàu thủy (VMSK)

Email: vmsk@vnn.vn

Website:

Điện thoại: (+84.31) 3733 639 Fax: (+84.31) 3733 640

Địa chỉ: Phòng 608, tầng 6, nhà A6, Khu Hiệu bộ, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng điện, điện tử và tự động hóa

Email: infoeac.vimaru@gmail.com

Website: http://eevmu.edu.vn

Điện thoại: +84 313735683 Fax: +84 313735683

Địa chỉ: Phòng 811 Nhà A6, số 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Trung tâm Ngoại ngữ Hàng hải

Email: flc.vimaru@gmail.com

Website: Trung tâm ngoại ngữ Hàng hải

Điện thoại: 0316. 280. 167

Địa chỉ: Tầng 1 nhà A5 - Khu Hiệu bộ - 484 Lạch Tray - Hải Phòng.

Trung tâm Quản trị mạng

Email: quantrimang@vimaru.edu.vn

Website: Trung tâm Quản trị mạng

Điện thoại: 0313. 261. 127

Địa chỉ: Phòng 401, 402 Nhà A4, 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Trung tâm thuyền viên VICMAC

Email: vicmac@hn.vnn.vn

Website:

Điện thoại: Tel: +84.31.3729 589 Fax: +84.31.3735 465

Địa chỉ:

Trung tâm ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CITAD)

Email: citad@vimaru.edu.vn

Website: citad.vn

Điện thoại: 0313.567.550, 0313.833.228

Địa chỉ: Phòng 108- Nhà A5, Khu Hiệu bộ - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam; Phòng 201 nhà B3 khu B trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Trung tâm đào tạo Logistics tiểu vùng sông Mê Kông- Nhật Bản tại Việt Nam

Email: letc@vimaru.edu.vn

Website: http://letc.vimaru.edu.vn/

Điện thoại: VP: 031 326 1135 - Mr Minh - 01288.456.457 Mr Hà - 0904.352.139 Mr Duy - 0936.853.887

Địa chỉ: Phòng 104 – A5, số 484 Lạch Tray, Hải Phòng

Trung tâm đào tạo và tư vấn KHCN bảo vệ môi trường thủy

Email: tcep@vnn.vn

Website:

Điện thoại: 031.3828803 - Fax: 031.3736311

Địa chỉ: P215 Toà nhà A3 - Trường ĐHHH - Số 484 Lạch Tray - Hải Phòng

Trường Cao đẳng nghề VMU

Email: info@vimaru-vmc.edu.vn

Website: http://vimaru-vmc.edu.vn/

Điện thoại: 0313 534 435 - Fax:0313 534 436

Địa chỉ: Đường Hải Triều, Phường Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng

Viện Cơ khí

Email: viencokhi@vimaru.edu.vn

Website: Viện Cơ khí

Điện thoại: 0313.829.245

Địa chỉ: P. 709 - Nhà A6- Khu Hiệu bộ, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Viện Khoa học công nghệ tàu thủy

Email: vkct@ssti.com.vn

Website: http://www.ssti.com.vn/

Điện thoại: Điện Thoại: (84-4) 942 1070 Fax: (84-4) 942 4672

Địa chỉ: 1. Trụ sở chính: Số 80B - Phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiến, TP Hà Nội.

Viện Khoa học và Công nghệ Hàng hải

Email: vienkh-cnhh@vnn.vn

Website:

Điện thoại: 0313.735 617 - Fax:0313.625 710

Địa chỉ: Nhà A9, khu Hiệu bộ, số 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, HP.

Viện Môi trường

Email:

Website:

Điện thoại: 0313.735628

Địa chỉ:

Viện nghiên cứu và phát triển

Email: nghiencuuphattrien@vimaru.edu.vn

Website:

Điện thoại: 0313.738222

Địa chỉ: Tầng 3- Nhà C6- Khu Hiệu bộ- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam- 484 Lạch Tray- Ngô Quyền- Hải Phòng

Viện Đào tạo quốc tế (ISE)

Email:

Website: http://ise.vimaru.edu.vn

Điện thoại: 0313.261 999- Fax: 0313.261 889

Địa chỉ: Nhà A5-484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Viện Đào tạo Sau đại học

Email: sdh.dhhh@gmail.com

Website: http://sdh.vimaru.edu.vn

Điện thoại: 0313.735879- Fax: 0313.735879

Địa chỉ: Tầng 2, Nhà A6, Khu Hiệu bộ, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, số 484, Lạch Tray, Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Email:

Website:

Điện thoại: 0313.829.493 hoặc 0313.501.346

Địa chỉ: Nhà A9 - Khu Hiệu bộ - 484 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng, Hải Phòng